Temmuz 21 2016 0comment

Yaygın Kullanım Alanları

Genel firmamızda yapılan birçok tesisi ve elde edilen tecrübe ile orantılı olarak farklı alanlarda ve yapılması planlanana değişik modellerde çim saha olayından spor endüstrisine, kauçuk üretiminden çelik yağılar ve spor ekipmanlarının kullanım alanlarına kadar hitap etmektedir.
Bununla beraber geniş bir kullanım alanının olduğu göz önüne alındığında sistemli ve kullanışlı malzemeler ve yaygın alanlar ile beraber her tür saha ve kaplama işlemlerinde olumlu teknik özelliklerden geçirilmiş ve uygulanabilir bir yapıda olan sistemli parçalar oluşturularak bu işlemler yapılmaktadır. Ayrıca sentetik çim ve spor sahalarının genel oluşumunda firmamızın dinamik bir süreçte olması ve diğer malzemeler ile beraber mamulleri de üretmektedir. Bilindiği gibi çim halı spor tesisleri ve golf sahaları dahil olmak üzere birçok farklı yerde kullanılmaktadır. Bunların genel yapılış süreçleri ve hangi durumlarda nasıl oluşturulması gerektiği de çok önemlidir. Bu süreçlerin ele alınırken belirlenen şartnameler ve genel teslim sürelerine zamanında uyulduğu ve istenildiği gibi elde edilecek durumlar ışığında bu sisteme geçildiği görülecektir.
Çelik konstrüksiyon da bu malzemeler arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu parçanın genel imalat süreleri belirli işlemlerin de tamamlanmasıyla gerçekleşmektedir. Böylelikle istenildiği gibi belirtilen durumlarda yapılabilecek ve duruma uygun planlama yapılacaktır. Binalar ve genel kaplama alanları dahil bu işlem uygulanmaktadır. Böylelikle çelik çatı sistemleri ve binaların kaplanmasında önemli bir durum sağlanmış olacak ve test edilebilecektir.

ref_yapi-yonetici

Write a Reply or Comment