Binalar

Özellikle sağlamlığı ve kullanım detayları olarak yaygın bir alanda ve sürdürülebilir binaların yapımı çok önemlidir. Özellikle 2000’li yılların başından beri çelik konstrüksiyon bina yapımı tercih edilmektedir. Sağlamlık, dayanıklılık ve kenetlenme(ana temeldeki bütün parçaların birbirine olan bağlantısı) konusunda diğer çözümlere nazaran oldukça pozitif değerdedir.

Çelik konstrüksiyon yapımı; sadece iş veya sanayiye yönelik olarak ele alınmamakla beraber genel tesisi ve üretim merkezleri de dahil olmak üzere farklı alanlarının da yapımında önemli bir sistemsel durum sağlamaktadır. Bu işlemler ile birlikte insanlar uzun süreli ve değişik ürünleri kullanabileceği bir yer sağlamaktadır.

Uzun ömürlü olması, depremlere karşı dayanıklı olması, ısı yalıtımının daha sağlıklı sağlanması ve betonarme yapılara nazaran çok daha kısa sürede yapımı tamamlanmasından dolayı çelik konstrüksiyon sistemleri oldukça tercih edilmektedir.